Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Option
(Option)
En option innebär en rättighet (men inte skyldighet) till en framtida transaktion. En köpoption ger rätt att köpa en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger rätt att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt.

Optionen är ett avtal mellan två parter, utfärdaren och innehavaren, som spelar ett "nollsumme"-spel om den aktuella tillgångens prisutveckling. Normalt sker ingen faktisk affär när optionen löptid är slut, utan utfärdaren kompenserar innehavaren för skillnaden mellan det fastställda priset och aktuellt marknadspris. Några exempel med köpoptioner för aktier:

En köpoption säljs för 15 kr och ger rätt att köpa en aktie i Ericsson för 90 kr om tre månader.
Om börskursen för Ericsson är 90 kr eller lägre
  • Utfärdaren vinner 15 kr och innehavaren förlorar 15 kr eftersom köpoptionen är värdelös.
Om börskursen för Ericsson är 100 kr
  • Utfärdaren betalar ut skillnaden mellan 100 och 90 (= 10 kr) och vinner då 15 - 10 = 5 kr. Innehavaren har betalt 15 kr och får 10 kr, d.v.s. han förlorar 5 kr
Om börskursen för Ericsson är 125 kr
  • Utfärdaren betalar ut skillnaden mellan 125 och 90 (= 35 kr) och förlorar då 15 - 35 = - 20 kr. Innehavaren har betalt 15 kr och får 35 kr, d.v.s. han vinner 35 - 15 = 20 kr.
Obeskattade reserver Klicka här
Obligation
Ofullständig kostnadsfördelning
Omkostnad
Omsättningshastighet
Omsättningstillgångar Klicka här
Omvända förvärv
Operationell leasing
Operativt kapital
Option - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Orealiserad internvinst Klicka här