Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
P/E-tal
Paybackmetod
Periodisering Klicka här
Periodiseringsfond
Permanent skillnad
Personalkostnader Klicka här
Portföljvärdering
Post-för-post värdering
Preferensaktie
Presentationsvaluta
Prisbasbelopp
Priselasticitet
Produkter i arbete
Produktivitet
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Punktskatt
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här