Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Teckningsrättsbevis Klicka här
Temporär skillnad
Terminskontrakt
Tillgång
Tillverkningskostnad Klicka här
Tillverkningsomkostnad TO
Tillväxtränta Klicka här
Tillväxträntemetod Klicka här
Totalresultat
Totalt kapital
Tull
Täckningsbidrag Klicka här
Täckningsgrad