Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Badwill
Balansdagskurs
Balansekvation
Balanserad förlust
Balanserad vinst Klicka här
Balanslikviditet
Balansomslutning
Balansräkning
Banklån
Basbelopp
BASkontoplan
Betalning
Bidragskalkyl Klicka här
Biologisk tillgång Klicka här
Bokföringsmässig grund Klicka här
Bokföringsnämnden
Bokfört värde
Bokslut
Bokslutsdisposition Klicka här
Bokslutskommuniké
Bolagsordning
Bolagsstämma
Bolagsverket
Brutet räkenskapsår
Bruttomarginal
Bruttoresultat
Budget
Bundet eget kapital Klicka här
Börsvärde