Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Rangordning av investeringar
Realisationsprincip Klicka här
Realisationsresultat
Realränta Klicka här
Redovisat värde
Redovisningsvaluta
Reservfond
Reskontra
Restvärde
Resultat Klicka här
Resultat före räntekostnader och skatt
Resultat före skatt
Resultatbudget
Resultatdiagram Klicka här
Resultaträkning
Revision
Riktad nyemission
Rådet för finansiell rapportering
Räkenskapsanalys
Räkenskapsenlig avskrivning Klicka här
Räkenskapsår
Ränta
Räntabilitet på eget kapital Klicka här
Räntabilitet på operativt kapital
Räntabilitet på sysselsatt kapital Klicka här
Räntabilitet på totalt kapital
Räntebärande skulder
Räntefria skulder
Räntetäckningsgrad
Rörelsekapital
Rörelsekapital - ändring Klicka här
Rörelsekostnader
Rörelsemarginal
Rörelseresultat
Rörlig kostnad Klicka här
Rörlig kostnad - degressiv
Rörlig kostnad - progressiv