Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Majoritetsägarnas andel Klicka här
Mark
Markanläggningar
Market-to-Book
Marknadspris
Maskiner
Matchningsprincip Klicka här
Minoritet Klicka här
Minoritetens andel Klicka här
Minoritetsintresse Klicka här
Moderföretag
Moms - allmänt Klicka här
Moms i företag Klicka här
Momsfordran Klicka här
Momsredovisning Klicka här
Momsskuld Klicka här
Monetära metoden Klicka här
Monetära tillgångar och skulder