Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
ABC-kalkyl Klicka här
Ackumulerad avskrivning
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Aktie
Aktie A- och B-aktier
Aktie Preferans/Stam
Aktiebok
Aktiebolag Klicka här
Aktiekapital
Aktieägartillskott
Aktivera
Aktivsidan
Aktuell skattekostnad Klicka här
Alternativkostnad
Amortering
Anläggningsreserv Klicka här
Anläggningstillgång Klicka här
Annuitet Klicka här
Annuitetskvot
Annuitetsmetod Klicka här
Anskaffningsvärde Klicka här
Ansvarsförbindelse
Antecipera
Apportemission Klicka här
Attestera
Avkastning på eget kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Avkastningskrav
Avskrivningar Klicka här
Avsättning