Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Lager av köpta varor Klicka här
Lager av tillverkade varor
Lageromsättningshastighet
Lagerredovisning Klicka här
Leasing
Leverantörskredittid
Leveratörsskuld
Likvida medel
Likvidation
Likviditetsbudget
Linjär avskrivning
Långfristiga skulder
Lägsta värdets princip
Lönekostnad Klicka här
Löpande bokföring
Löpande verksamhet Klicka här