Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Nedskrivning Klicka här
Nedsättning av aktiekapital
Negativ goodwill
Nettoförsäljningsvärde Klicka här
Nettomarginal
Nettoomsättning
Nettoresultat
Nettoskuld
Nettotillgångar
Nominell ränta Klicka här
Normalårskalkyl
Nuvärde Klicka här
Nuvärdekvot
Nuvärdemetod
Nyemission Klicka här
Nyttjandeperiod
Nyttjandevärde Klicka här