Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Value-added
Valutakursdifferens
Varulager
Varumärke
Verkligt värde
Verksamhetsvolym
Vinst
Vinstdisposition
Vinstmarginal
Vinstpålägg
Väsentlighet Klicka här