Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Upparbetad intäkt
Upplupen intäkt Klicka här
Upplupen kostnad Klicka här
Uppskjuten skatt Klicka här
Uppskjuten skatt - förlustavdrag Klicka här
Uppskjuten skatt - nedskrivningar Klicka här
Uppskjuten skatt - obeskattade reserver Klicka här
Uppskjuten skatteintäkt
Uppskjuten skattekostnad
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatteskulder
Uppskrivning
Uppskrivningsfond
Utbetalning
Utdelning
Utgift
Utgående moms Klicka här
Utländsk valuta Klicka här