Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Dagbok
Dagskursmetod Klicka här
Debet Klicka här
Delårsrapport
Derivat
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Direktavkastning
Diskonterat värde Klicka här
Dold reserv
Dotterföretag Klicka här
DuPont analys