Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
EBxxx mått
Effektiv ränta
Effektivitet
Eget kapital Klicka här
Egetkapitalinstrument
Egna aktier
Ekonomisk förening
Emission
Enhetssynsätt
Enskild firma
Entreprenad
Eventualtillgång
Extraordinära poster