Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Likvidation
(Liquidation)
Likvidation är en term i aktiebolagslagen och betyder att företaget upphör med sin verksamhet. Tillgångarna avyttras och om pengarna räcker betalas bolagets skulder. Räcker inte pengarna från försäljningen av tillgångarna avslutas likvidationen med att bolaget försätts i konkurs.

Likvidationen kan vara frivillig, d.v.s. aktieägarna väljer att avsluta verksamheten i bolaget. I aktiebolagslagen finns även regler för tvingande likvidation:
  • Aktiebolaget måste likviders om det saknas styrelseledamöter, om årsredovisningen inte skickats till Bolagsverket och några andra administrativa brister.
  • Aktiebolaget måste också livideras om skulderna är större än bolaget tillgångar. Mer precist inträder likvidationsplikten när nettot mellan tillgångar och skulder är mindre än hälften av det belopp som redovisas som aktiekapital.
Lagreglerna om att aktiebolaget måste upphöra med sin verksamhet när förlusterna är så stora att det egna kapitalet håller på att försvinna, är rimliga som ett skydd för alla som har fordringar på bolaget. Kom ihåg att aktiebolagets ägare inte har någon skyldighet att betala bolagets skulder.
Lager av köpta varor Klicka här
Lager av tillverkade varor
Lageromsättningshastighet
Lagerredovisning Klicka här
Leasing
Leverantörskredittid
Leveratörsskuld
Likvida medel
Likvidation - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Likviditetsbudget
Linjär avskrivning
Långfristiga skulder
Lägsta värdets princip
Lönekostnad Klicka här
Löpande bokföring
Löpande verksamhet Klicka här