Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Bidragskalkyl
(Variable costing)
I en bidragskalkyl jämförs:
+ Särintäkter
- Särkostnader

= Täckningsbidrag

Kalkylen innehåller alltså endast de förändringar som kalkylobjektet/beslutet orsakar. Intäkter och kostnader som inte påverkas av beslutet (= samintäkter och samkostnad) utelämnas helt.

En bidragskalkyl kan i vissa situationer vara betydligt enklare att använda än en självkostnadskalkyl. Tänk dig att du exempelvis vill bedöma effekterna av en 10%-ig ökning av försäljningen av en viss produkt. En lösning med en självkostnadskalkyl innebär omfattande räknearbete eftersom påläggsbaserna ändras vilket ger nya pålägg. Vid en bidragskalkyl räcker det om du beräknar:
+ Ökade försäljningsintäkter (särintäkter)
- Ökade rörliga kostnader (särkostnader)

= Resultatändring (täckningsbidrag)
Klicka här
Badwill
Balansdagskurs
Balansekvation
Balanserad förlust
Balanserad vinst Klicka här
Balanslikviditet
Balansomslutning
Balansräkning
Banklån
Basbelopp
BASkontoplan
Betalning
Bidragskalkyl - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Biologisk tillgång Klicka här
Bokföringsmässig grund Klicka här
Bokföringsnämnden
Bokfört värde
Bokslut
Bokslutsdisposition Klicka här
Bokslutskommuniké
Bolagsordning
Bolagsstämma
Bolagsverket
Brutet räkenskapsår
Bruttomarginal
Bruttoresultat
Budget
Bundet eget kapital Klicka här
Börsvärde