Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Aktie
(Share)
(Stock)
En aktie är ett ägarbevis i ett aktiebolag. Skulle bolaget bara ha en ägare räcker det med att ha en aktie, men det kan vara opraktiskt om denne ägare vill sälja en del av sitt ägande. Om bolaget har fler ägare behövs något metod för att hålla reda på hur stor del av företaget respektive person äger, och en praktisk lösning kan vara att bolaget ger ut många ägarbevis (=aktier). Om bolaget exempelvis ger ut 1 000 st aktier är en aktie ett ägarbevis för en tusendel av bolaget och har rätt till en tusendel av den totala utdelning bolaget ger.
ABC-kalkyl Klicka här
Ackumulerad avskrivning
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Aktie - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Aktie A- och B-aktier
Aktie Preferans/Stam
Aktiebok
Aktiebolag Klicka här
Aktiekapital
Aktieägartillskott
Aktivera
Aktivsidan
Aktuell skattekostnad Klicka här
Alternativkostnad
Amortering
Anläggningsreserv Klicka här
Anläggningstillgång Klicka här
Annuitet Klicka här
Annuitetskvot
Annuitetsmetod Klicka här
Anskaffningsvärde Klicka här
Ansvarsförbindelse
Antecipera
Apportemission Klicka här
Attestera
Avkastning på eget kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Avkastningskrav
Avskrivningar Klicka här
Avsättning