Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Sale and lease back
Samintäkt
Samkostnad
Självfinansieringsgrad
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Skatt - beräknad kvarskatt Klicka här
Skatt - fyllnadsbetalning Klicka här
Skatt - preliminärskatt Klicka här
Skatt - skatteskuld Klicka här
Skatt - slutlig Klicka här
Skatt - slutlig kvarskatt Klicka här
Skatt - återbäring Klicka här
Skatt på periodiseringsfonder
Skattekonto
Skattekostnad
Skattesats
Skulder
Skuldsättningsgrad
Sociala avgifter Klicka här
Soliditet Klicka här
Stamaktie
Stegkalkyl
Stegvisa förvärv Klicka här
Ställd säkerhet
Substans före form Klicka här
Substansvärde
Successiv vinstavräkning
Sunk cost
Sysselsatt kapital
Säkerhetsmarginal Klicka här
Säljoption
Särintäkt Klicka här
Särkostnad Klicka här