Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Indirekta kostnader
(Indirect costs)
Begreppet indirekta kostnader är synonym med omkostnader, dvs. kostnader som inte kan mätas per produktenhet, utan fördelas till produkterna via pålägg.

Många indirekta kostnader är fasta kostnader, men det finns även rörliga indirekta kostnader:
  • Förbrukning av el
  • Förbrukning av kylvatten
  • Förbrukning av smörjmedel och annat förbrukningsmaterial
Vän av ordning kan kanske invända att det vore möjligt att mäta den elförbrukning och det smörjmedel som varje enskild produkt förbrukar. Ur teoretisk synpunkt är invändningen korrekt, men i praktiken gäller talesättet "att det kostar mer än det smakar" att genomföra sådana beräkningar. Om mätningarna är komplicerade och beloppen små, så väljer de flesta företag att behandla kostnaden som icke-mätbar, dvs. som indirekt kostnad.
Klicka här
IAS/IFRS
Icke-monetär tillgång och skuld
Immateriell anläggningstillgång Klicka här
Inbetalning
Inbetalningsöverskott Klicka här
Indexoption
Indirekta kostnader - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Indirekta kostnader i lager
Inflation
Ingående balans
Ingående moms Klicka här
Inkomst
Inkomstskatt
Inkuransavdrag
Innebörd före form Klicka här
Integrerade företag Klicka här
Interimsposter Klicka här
Internränta Klicka här
Internräntemetod Klicka här
Internvinst Klicka här
Intressebolag Klicka här
Intäkt Klicka här
Inventarier
Investering
Investeringskalkyl Klicka här
Investeringsverksamhet Klicka här