Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Non-monetary asset and liability
(Icke-monetär tillgång och skuld)
Storleken på tillgångar och skulder anges i årsredovisningen med ett penningbelopp. Uppdelningen i monetära och icke-monetära poster baseras på hur entydigt man kan bestämma det belopp en tillgång kan säljas för och det belopp en skuld kan återbetalas med.
Lite förenklat uttryckt är monetära poster tillgångar och skulder där det finns ett angivet belopp som accepteras av en motpart. Övriga poster är icke-monetära. Börsnoterade aktier är exempelvis monetära tillgångar medan aktier i onoterade bolag är icke-monetära tillgångar.
Exempel på icke-monetära poster:
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing