Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Machinery
Majority share Klicka här
Make a provision
Manufactoring overhead
Market price
Market value
Market-to-book
Matching principle Klicka här
Materiality Klicka här
Minority Klicka här
Minority interest Klicka här
Minority share Klicka här
Monetary items
Monetary method Klicka här