Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Accounting currency
Accounting for VAT Klicka här
Accounts payable
Accounts receivable Klicka här
Accruals concept Klicka här
Accrued expense Klicka här
Accumulated depreciation
Accured revenue Klicka här
Acquisition in steps Klicka här
Activate costs
Activity Based Costing Klicka här
Additional depreciation Klicka här
Administrative costs
Adminitration report
Allocation base Klicka här
Allocation base Klicka här
Allocation rate Klicka här
Annual accounts
Annual Accounts Act
Annual general meeting
Annual report
Annuity Klicka här
Annuity method Klicka här
Annuity ratio
Anticipate
Appreciation
Appropriation Klicka här
Appropriation of profits
Approve
Articles of association
Asset
Asset side
Associated company Klicka här
Auditing
Average prices
Average rate