Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Calculation object Klicka här
Call option
Capital
Capital employed
Capital expenditure
Capital investment appraisal Klicka här
Capital loss, capital gain
Capital turn over
Carrying amount
Cash and bank
Cash and cash equivalents
Cash budget
Cash discount
Cash flow
Cash flow for the year Klicka här
Cash flow statement Klicka här
Cash generating unit
Cash receipt
Chart of accounts (BAS)
Closing day rate
Collection period
Common cost
Common revenue
Common stock
Comparability Klicka här
Completion method
Component depreciation
Comprehensive income
Contingency guarantees
Contingent asset
Contract work
Contribution by owners
Contribution margin Klicka här
Contribution margin ratio
Convertible instrument
Cost
Cost driver Klicka här
Cost of capital Klicka här
Cost of goods soöd Klicka här
Costs of produktion Klicka här
Credit Klicka här
Credit period accounts payable
Critical sales Klicka här
Critical volume Klicka här
Current assets Klicka här
Current liabilitiy
Current method Klicka här
Current ratio
Current recording
Current tax Klicka här
Customs