Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Obsolescence deduction
Opening balance
Operating activities Klicka här
Operating capital
Operating costs
Operating lease
Operating margin
Operationg profit
Opportionity Cost
Option
Other comprehensive income
Other external costs
Output VAT Klicka här
Overhead charge Klicka här
Overhead costing Klicka här
Owner