Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Fair value
Fair value reserv Klicka här
FIFO - First-In-First-Out Klicka här
Finance lease
Financial analysis
Financial asset
Financial year
Financing activities Klicka här
Finished goods Klicka här
Fixed asset Klicka här
Fixed cost Klicka här
Fixed separable cost
Floating charge
Foreign currency Klicka här
Forward agreement
F-tax
Full cost
Full costing
Full costing Klicka här
Functional currency Klicka här