Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Value added
Value added tax - in companies Klicka här
Value added tax - in general Klicka här
Value in use Klicka här
Value-added
Variable cost Klicka här
Variable cost - diminishing
Variable cost - proggresive
Variable costing
Variable costing Klicka här
VAT liabilities Klicka här
VAT recoverable Klicka här