Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Non cash issue
(Apportemission)
Ett aktiebolag kan ge ut nya aktier och erbjuda vissa personer/företag att köpa de nya aktierna genom att betala med andra tillgångar än pengar. En nyemission där betalningen för aktierna är andra tillgångar än pengar kallas apportemission. Betalningen kan vara maskinutrustning, kontorsutrustning, patent och rättigheter och liknande. Företagets revisor ska bedöma värdet av de tillgångar som lämnas som betalning för aktierna. Klicka här
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing