Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
New share issue
(Nyemission)
Vid en nyemission ger aktiebolaget ut nya aktier som säljs för att få in pengar till företaget. De befintliga ägarna kan bestämma att bara dom får köpa de nya aktierna (= emission med företrädesrätt), eller erbjuda andra att köpa (= riktad nyemission)

Nyemission till de befintliga ägarna:
För att inte ändra maktförhållandena i bolaget villkoras rätten att köpa nya aktier efter hur många gamla aktier respektive ägare innehar. Villkoret uttrycks ofta som en kvot, exempelvis 1:4, eller 2:5. Den första siffran i kvoten (= förhållandet) anger hur många nya aktier man får köpa. Den andra siffran anger hur många gamla aktier som ger den rätten. En ägare som har 20 st aktier får i det första fallet köpa 20/4 = 5 st nya aktier. Vid förhållandet 2:5 får ägaren med 20 st aktier köpa 2 x 20/5 = 8 st nya aktier.

Nyemission till nya ägare ägarna:
Ofta riktas nyemissionen till en viss leverantör, en viss kund eller ett visst annat bolag som de befintliga ägarna vill få in i ägarkretsen.
Klicka här
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing