Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Normal costing
(Normalårskalkyl)
Det som kännetecknar en normalårskalkyl är att kalkylen görs på basis av de volymer som är representativa för ett normalt år i företaget. Verksamheten i de flesta företag varierar med konjunkturläget, och normalårsvolymen brukar ofta beräknas som ett snitt över en konjunkturcykel.

Alternativet till en normalårskalkyl är att använda den faktiska eller budgeterade volymen för det aktuella året. Nackdelen med att använda aktuell volym är att de fasta kostnaderna per styck kommer att variera år från år. Dessutom blir variationens riktning tveksam ur marknadsperspektiv. Vid lågkonjunktur blir volymen låg vilket innebär att de fasta kostnaderna per styck stiger, medan den fasta styckkostnaden sjunker i en högkonjunktur.

Om kalkylen ligger till grund för prissättning eller rabattpolitik kan en kalkyl vid aktuella volymer ge felaktiga signaler: Mindre rabatter i lågkonjunktur och mer rabatter i högkonjunktur. Dessa problem kan undvikas om man använder normalårskalkyler.
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -