Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Non-restricted equity
(Fritt eget kapital)
I ett aktiebolag ska det egna kapitalet delas upp i: Storleken på det fria egna kapitalet fungerar som en gräns för hur stora utdelningar bolaget får genomföra. Det fria egna kapitalet påverkas av följande händelser:
  • Årets vinst ökar det fria egna kapitalet och årets förlust minskar det fria egna kapitalet.
  • Utdelning minskar det fria egna kapitalet
  • Den del av en nyemission som redovisas som överkursfond ökar det fria egna kapitalet
  • Vid en fondemission minskar det fria egna kapitalet och istället ökar det bundna egna kapitalet.
Klicka här
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Normal costing