Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net worth
(Substansvärde)
Substansvärde är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Det redovisade substansvärdet är alltså lika med det egna kapitalet. Men oftast lägger man till eventuella dolda reserver när man använder begreppet substansvärde.
Substansvärdet är alltså lika med:
+ redovisat eget kapital
+ eventuella dolda reserver
- Uppskjutna skatteskulder i dolda reserver
= Substansvärde
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing