Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net sales
(Nettoomsättning)
Nettoomsättning är synonym med termerna omsättning, försäljning och försäljningsintäkter. Ordet "netto" står här för att eventuella rabatter ska vara avdragna. Antag att företaget sålt 100 st av en vara vars ordinarie försäljningspris är 50 kr/st, men gett en rabatt på priset med 5 kr/st. I resultaträkningen ska man INTE redovisa:
  • Omsättning 5 000 kr
  • Kostnad för rabatter 500 kr
utan
  • Nettoomsättning 4 500 kr
(Priserna som nämns här ovan ska självklart vara före moms. Eventuell moms får företaget inte behålla utan ska skickas in till Skatteverket.)
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing