Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net realizable value
(Nettoförsäljningsvärde)
Termen nettoförsäljningsvärde avser försäljningspriset minus de kostnader som uppkommer vid en försäljning, som transporter, ev. serviceåtaganden och liknande. När nettoförsäljningsvärdet används för att värdera lager, ska man ta hänsyn till de rabatter man tvingas ge om varorna åldrats under lagringstiden. Klicka här
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing