Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net present value ratio
(Nuvärdekvot)
Nuvärdekvoten definieras som:
    Nuvärde / Grundinvestering
Nuvärdekvoten beskriver hur stor extralönsamhet projektet ger per investerad krona. Du får alltså ett relativt mått på hur lönsam en investering är, vilket kan användas när du vill rangordna olika investeringar.
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing