Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net present value
(Nuvärde)
Nuvärde är värdet idag av en eller flera framtida betalningar. Med andra ord uttryckt är nuvärdet det diskonterade värdet av framtida betalningar.

Beräkningstekniskt flyttar du framtida betalningar till nutidpunkten på följande sätt, där i = kalkylräntan, n = antal framtida år och Bet(x) = betalningen år x:

Nuvärde = Bet(1)/(1+i)^1 + Bet(2)/(1+i)^2 + ... + Bet(n)/(1+i)^n

Klicka här
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing