Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net income for the year
(Årets resultat)
Årets resultat är synonym med följande begrepp: Som framgår av synonymerna avser årets resultat det resultat som finns när alla kostnader (inklusive skattekostnad) är inräknade. Välj uppslagsordet resultat om du vill ha en principiell definition av begreppet.
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing