Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net assets
(Nettotillgångar)
Termen nettotillgångar är synonym med eget kapital och definieras som:
  • Summa tillgångar minus summa skulder
Värdet på nettotillgångarna motsvara av summan av:
    De belopp ägarna betalat in till företaget + De vinster ägarna valt att inte ta ut i utdelning
När företaget går med vinst ökar nettotillgångarna, och om företaget går med förlust minskar nettotillgångarna. Följande samband gäller:

+ Nettotillgångar den 1/1
+ Nyemissioner (= ägartillskott)
- Utdelning (= ägaruttag)
+/- Årets resultat
---------------------------------
= Nettotillgångar den 31/12
Negative goodwill
Net assets - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing