Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Negative goodwill
(Negativ goodwill)
Negativ goodwill klingar för privatpersoner som "dåligt rykte". I företagsvärlden uppstår negativ goodwill när ett bolag kan köpa andelar i ett annat bolag till ett pris som understiger den köpta andelen av redovisat eget kapital:

+ 700 tkr (Pris för köpta aktier)
- 800 tkr (Köpt andel x Eget kapital i det köpta bolaget)
-----------------------------------
= - 100 Negativ goodwill

Orsaken till att vi får köpa en andel av ett bolag under det redovisade värdet på denna andel, är oftast att det köpta bolaget förväntas komma att ha dålig lönsamhet under ett antal år framöver. Det tidigare aktieägarna bjuder på en rabatt på aktierna eftersom de slipper vara ägare när lönsamheten är dålig.

Börsbolag ska redovisa negativ goodwill som en intäkt det år aktierna köps. Denna intäkt ska i koncernen ses som en kompensation för den dåliga lönsamheten i det köpta bolaget.
K3-bolag ska fördela ut den negativa goodwillen under de år då den dåliga lönsamheten i det köpta bolaget förväntas uppkomma.
Negative goodwill - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing