Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning

För vissa termer finns en länk till en webbföreläsning som behandlar områden med anknytning till termen/begreppet. Webbföreläsningarna öppnas i ett nytt fönster/ny flik. Använd webbläsaren för att stänga det nya fönstret/fliken när du vill lämna föreläsningen.

Längst till höger finns ibland en länk till en webbövning där termen/begreppet används. Övningen och rättningen visas i ett nytt
fönster/ny flik. Använd webbläsaren för att stänga det nya fönstret/fliken när du vill lämna övningen.