Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Share with different voting power
(Aktie A- och B-aktier)
Grundprincipen i svensk lagstiftning är att alla aktier ska ha samma rättigheter. Lagstiftaren har dock tillåtet att bolaget ger ut två kategorier aktier (=ägarbevis) som har olika rösträtt.
  • A-aktier är aktier med högre röstetal
  • B-aktier är aktier med lägre röstetal
I nybildade bolag får skillnaden i röstetal inte vara större än 1 på 10. Bolag som bildats under tidigare versioner av Aktiebolagslagen får dock behålla tidigare skillnader i röstetal som kan uppgå till 1 på 1 000.

Tänk dig att du startar ett aktiebolag med 10 st A-aktier med en röst per aktie och 90 st B-aktier med en 1/10-dels röst per aktie. Vid bolagsbildandet är priset på alla aktie detsamma. Om du hittar köpare till B-aktierna kan du vinna alla voteringar (=10 röster) mot (=90 x 1/10 = 9 röster) trots att du bara satsat 10% av det egna kapitalet.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Year-end report