Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Bankrupcy
(Konkurs)
Om ett bolag inte kan betala sina räkningar, löner och skatter i rätt tid, kan bolaget självt eller fodringsägare begära bolaget i konkurs. En förutsättning är dock att betalningsproblemen inte är uppenbart tillfälliga.
Vid en konkurs förlorar ägarna makten över bolaget och en konkursförvaltare övertar ansvaret för avveckling eller försäljning av bolaget. De belopp som konkursförvaltaren kan få in fördelas enligt en prioritetsordning där bolagets ägare kommer sist, efter att alla andra fått sina pengar.

I princip kan ett lönsamt bolag försättas i konkurs. Detta kan hända om företaget investerat i tillgångar som är svåra att på kort sikt omvandla till likvida medel och att banker eller andra långivare inte tror på den långsiktiga lönsamheten för dessa tillgångar. Skulle alla marknader fungera optimalt bör dock lönsamma företag alltid kunna undvika konkurs genom att låna de pengar som saknas.
Bankrupcy - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report