Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Inflation
(Inflation)
Inflation är ett begrepp som ofta används i den samhällsekonomiska debatten och orsakerna till inflationen är svåra att fastställa. Definitionen av inflation är dock enkel och rättfram:

Inflation = prisökning (på oförändrad vara/tjänst)

Mätproblemen är stora. Hur mycket av den faktiska prisökningen på en Volvo V40 beror på att man infört ett system för automatbroms på den nya årsmodellen. Den prisökning som kan förklaras av att produkten blivit bättre ska inte räknas in i den prisökning som kallas inflation.
Ett annat mätproblem är hur man väger samman prisökningar och prissänkningar på olika varor och tjänster. De inflationssiffror du möter i media är en sammanvägning på basis av totalkonsumtionen av olika varor och tjänster i samhället.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report