Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Brokerage
(Courtage)
Courtage är termen för den avgift företaget betalar till banken/mäklaren vid köp och försäljningar av aktier och andra värdepapper.

Courtage vid köp av aktier och värdepapper ska räknas in i tillgångsvärdet om företaget värderar den aktuella tillgången till anskaffningsvärdet. Om företaget värderar sina värdepapper till marknadsvärde ska courtaget redovisas som kostnad.
Bankrupcy
Bond
Brokerage - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report