Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Share
(Aktie)
(Stock)
En aktie är ett ägarbevis i ett aktiebolag. Skulle bolaget bara ha en ägare räcker det med att ha en aktie, men det kan vara opraktiskt om denne ägare vill sälja en del av sitt ägande. Om bolaget har fler ägare behövs något metod för att hålla reda på hur stor del av företaget respektive person äger, och en praktisk lösning kan vara att bolaget ger ut många ägarbevis (=aktier). Om bolaget exempelvis ger ut 1 000 st aktier är en aktie ett ägarbevis för en tusendel av bolaget och har rätt till en tusendel av den totala utdelning bolaget ger.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Share with different voting power
Year-end report