Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Bond
(Obligation)
Ett obligationslån är ett "strimlat" lån där totalbeloppet delas upp på ett antal skuldsedlar (= obligationer) där räntesats, skuldbelopp och löptid anges. Utgivare av obligationer är ofta stater och kommuner men även större företag ger ut obligationer.

Eftersom obligationer handlas på börser under löptiden, är inte långivaren fastlåst vid obligationens löptid. Marknadsvärdet på en obligation får du genom att beräkna nuvärdet av:
  • Varje räntebetalning diskonterad med nuvarande marknadsränta.
  • Slutlig amortering diskonterad med nuvarande marknadsränta.
Eftersom marknadsräntan varierar över tiden kommer obligationens marknadsvärde att ändras. Stiger marknadsräntorna sjunker marknadsvärdet och vice versa.
Bankrupcy
Bond - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report