Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Put option
(Säljoption)
En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt.

Optionen är ett avtal mellan två parter, utfärdaren och innehavaren, som spelar ett "nollsumme"-spel om den aktuella tillgångens prisutveckling. Normalt sker ingen faktisk affär när optionen löptid är slut, utan utfärdaren kompenserar innehavaren för skillnaden mellan det fastställda priset och aktuellt marknadspris. Några exempel med säljoptioner för aktier:

En säljoption säljs för 15 kr och ger rätt att sälja en Ericsson för 70 kr om tre månader.

Om börskursen för Ericsson är 70 kr eller högre
* Utfärdaren vinner 15 kr och innehavaren förlorar 15 kr eftersom säljoptionen är värdelös.

Om börskursen för Ericsson är 65 kr
* Utfärdaren betalar ut skillnaden mellan 70 och 65 (= 5 kr) och vinner då 15 - 5 = 10 kr. Innehavaren har betalt 15 kr och får 5 kr, d.v.s. han förlorar 10 kr

Om börskursen för Ericsson är 50 kr
* Utfärdaren betalar ut skillnaden mellan 70 och 50 (= 20 kr) och förlorar då 15 - 20 = - 5 kr. Innehavaren har betalt 15 kr och får 20 kr, d.v.s. han vinner 20 - 15 = 5 kr.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report