Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Preference shares
(Aktie Preferans/Stam)
Grundiden i aktiebolagslagen är att alla aktier ska ha samma rättigheter. Förutom skillnader i rösträtt (A-/B-aktier) tillåter dock lagstiftaren att vissa aktier kan få företrädesrätt till utdelning.
  • Preferensaktier = aktier med företrädesrätt till utdelning.
  • Stamaktier = aktier utan företrädesrätt till utdelning.
På en punkt är det ingen skillnad mellan preferensaktier och stamaktier, finns det inget fritt eget kapital i bokslutet får ingen ägare någon utdelning. Men i bolagsordningen kan bolaget själv bestämma hur förtursreglerna för preferensaktier ska vara utformade. En variant är att preferensaktierna ska ha dubbelt så mycket i utdelning jämfört med stamaktieägarna.

Är bolaget börsnoterat kommer preferensaktierna att ha en högre börskurs än stamaktierna tack vare de förmånligare reglerna för utdelning.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report