Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Index option
(Indexoption)
En indexoption är en "lottsedel" där dragningslistan är ett index för börskurserna vid en viss tidpunkt i framtiden. Optionen innebär rätt men inte skyldighet att köpa/sälja en korg med aktier till ett fastställt pris inom en viss tidsram. Normalt genomförs inte själva aktieaffären, utan utställaren av optionen betalar mellanskillnaden mellan det fastställda priset och aktuell börskurs på aktiekorgen.
Exempel:
En utställare av optioner erbjuder dig att köpa en köpoption för 50 kr. Köpoptionen ger dig rätt (men inte skyldighet) att köpa en aktiekorg för 5 000 kr under de närmaste tre månaderna. Börsvärdet på aktiekorgen är idag 4 800 kr.

Om börsindex ligger still eller faller blir optionen värdelös. Skulle börsindex stiga så att börsvärdet för aktiekorgen överstiger 5 000 kr måste utställaren betala mellanskillnaden till dig, och därmed har optionen ett värde.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report