Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Forward agreement
(Terminskontrakt)
Termin är ett avtal där en köpare förbinder sig att vid en framtida tidpunkt köpa en vara/tjänst till ett fastställt pris. En option ger rättighet men inte skyldighet att köpa/sälja en vara, men en termin innebär en skyldighet att genomföra den avtalade affären.

En termin är liksom optioner, ett nollsummespel mellan utställare och innehavare. Om exempelvis ett företag vill gardera sig mot ändrade valutakurser kan man köpa ett terminskontrakt som ger rätt att växla in Euro mot svenska kronor till en avtalad kurs. Utställaren av terminskontraktet tar över risken för framtida negativ kursutveckling och förlorar om priset på kontraktet är lägre än skillnaden mellan terminens valutakurs jämfört med den faktiska framtida valutakurs.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report