Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Call option
(Köpoption)
En köpoption är ett avtal där utställaren ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att vid ett framtida datum köpa aktier, guld, valutor eller liknande till ett bestämt pris.
Exempel:
En köpoption ger innehavaren rätt att köpa en aktie i Volvo för 100 kr om tre månader. Priset på optionen är 10 kr och Volvos börskurs är nu 90 kr.

Om Volvos börskurs om tre månader är 110 kr går både den som ställt ut optionen och köparen plus minus noll. Utställaren har fått 10 kr för optionen och måste betala 10 kr till innehavaren för att denne ska kunna köpa en Volvoaktie för 100 kr när börskursen är 110 kr. Köparen/innehavaren av optionen har betalat 10 kr, men får köpa en aktie värd 110 kr för priset 100 kr..

Köparen/innehavaren riskerar att förlora de 10 kr som var priset på optionen. Detta sker om börskursen om tre månader är 100 kr eller lägre, vilket betyder att optionen är värdelös. Om börskursen däremot är 110 kr eller högre ger optionsaffären en vinst.
Utställaren hoppas att börskursen kommer att vara lägre än 110 kr om tre månader och den maximala vinst utställaren kan göra är 10 kr (= priset för den värdelösa optionen). Risken för utställaren har ingen övre gräns, men i praktiken är det osannolikt att Volvoaktien går upp många hundra kronor under de tre månaderna.
Vinst eller förlust på köpoptioner handlar om vem som är bäst på att gissa hur priset på den undeliggande tillgången utvecklas.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report