Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Year-end report
(Bokslutskommuniké)
Börsnoterade bolag är enligt börsreglerna skyldig att rapportera huvuddragen i den kommande årsredovisningen i form av en bokslutskommuniké. Denna ska vid en i förväg annonserad tidpunkt distribueras till börs, nyhetsbyråer och liknande. Motivet är att alla aktörer på börsen samtidigt ska nås av viktiga data om det gånga året.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -